Η επιχειρηση μας στεγάζεται σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 500 τ.μ στην Ασσηρο Θεσσαλονικης. Οι εγκαταστάσεις του τυπωτηρίου βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα Ευρωπαϊκά standards, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες εργασίας στο προσωπικό και απόλυτη ποιότητα και ασφάλεια στα προϊόντα.